17/10/18  Tin của trường  138
Tân Dân tổ chức ngày đêm hôi trăng rằm
 25/04/16  Tin của trường  337
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Tân Dân A.